Oživme zabudnuté miesta Sniny

V našom meste, Snine, je množstvo zákutí, na ktoré sa v priebehu rokov úplne zabudlo. Zarástli trávou, schátrali. Takými miestami sú i staré nevyužívané detské pieskoviská pri viacerých bytových domoch. Len pri našom, na ulici Palárikovej, sa nachádzajú dve. Povedali sme si, že im skúsime opäť vdýchnuť život, avšak netradičným spôsobom. Rozhodli sme sa, že ich spestríme výsadbou rastlín. Takto vznikla myšlienka nami vymysleného projektu „Oživme Sninu“.

O čo presne ide?

S projektom Oživme Sninu chceme v Snine vďaka výsadbe rastlín skrášliť zabudnuté miesta, ako sú predovšetkým staré pieskoviská, nevyužívané betónové kvetináče, ale i voľné priestranstvá či okolia bytových domov. Vďaka našej iniciatíve chceme v meste vytvoriť malé úžitkové plochy, ktoré pri bytových komplexoch budú slúžiť pre ich obyvateľov ako komunitné záhradky, a tiež farebné oddychové zóny s výsadbou trvaliek.

Kto je realizátorom projektu?

Sme ním my, manželia Hančaroví, „správcovia“ Semienkovne Snina, ktorá je našou neziskovou voľnočasovou aktivitou. S realizáciou projektu nám pomáha mesto Snina, konkrétne Oddelenie správy majetku a služieb a tiež VPS Snina.

Aká je naša vízia?

Tým, že ide o voľnočasovú neziskovú aktivitu, chceme do projektu zapojiť čo najviac Sninčanov. Stačí, ak sa nám ozve ktokoľvek, kto má rád záhradné práce a chcel by v Snine oživiť plochu, v ktorej chýba život, alebo je zabudnutá a špatí okolie. Páči sa nám myšlienka komunitných úžitkových záhradiek a tiež malých okrasných oddychových zón. Podmienkou je, aby každá plocha, na ktorej by sme plánovali vysádzať, mala svojho správcu alebo komunitu, ktorá by sa o ňu následne starala. Našou úlohou je navrhnúť a pomôcť pri realizácii výsadby, následná starostlivosť už bude v rukách miestnej komunity alebo správcu. Výsadby chceme primárne realizovať v jarnom a jesennom období.

Čo sa nám dosiaľ podarilo?

V sobotu 14 .mája 2022 sme vdýchli život pieskovisku pri bytovom komplexe na ulici Palárikovej. Tým, že pozostáva z dvoch častí, jednu sme navrhli ako úžitkovú a druhú okrasnú. Zatiaľ je vysadená úžitková časť. Výsadbe predchádzala komunikácia s Oddelením správy majetku a služieb mesta Snina, ktorá nám „projekt“ schválila a materiálne aj podporila. Pracovníci aktivačných služieb na obe plochy pieskoviska nainštalovali dosky, ktoré dnes slúžia ako lavičky a vyčistili okolie pieskovísk od mačiny. Do takto pripraveného pieskoviska navozili zeminu a preosiaty mestský kompost. Okolie napokon upravili zamestnanci VPS Snina orezaním prevísajúcich konárov ponad budúce záhony. Nasledovala výsadba zeleninových a bylinkových priesad, ktoré v čase úrody a v prípade záujmu budú slúžiť všetkým susedom. Väčšinu rastlín, ktoré sme vysadili, sme predpestovali sami pre tento účel, a to predovšetkým zo semien, ktoré uchovávame v našej Semienkovni. Išlo o rôzne, ba aj netradičné druhy paradajok, tekvíc, bazaliek, cuketu a perilu. K výsadbe prispel aj domovník jedného z bytových domov priesadami paprík a paradajok, naši príbuzní a tiež pani Jana Karľová, ktorú okrem iného poznáme aj ako šikovnú pestovateľku. S vnučkou sa aktívne zapojili aj do výsadby. Takto nám vznikla malá komunitná záhradka, o ktorú sa primárne budeme starať s manželom. Tým, že príprava pieskovísk na výsadbu sa o čosi predĺžila, realizáciu trvalkového záhonu plánujeme z praktických dôvodov na koniec leta/začiatok jesene.

Ako nás môžete podporiť?

Keďže Semienkovňa je čisto nezisková iniciatíva, pri realizácii našich aktivít budeme potrebovať nielen vašu aktívnu pomoc pri vysádzaní, ale i materiálnu či finančnú. Ak je to vo vašich možnostiach, môžete nám prispieť ľubovoľnou sumou na tento účet:
SK13 8360 5207 0042 0342 3642.
Do poznámky uveďte „pre Semienkovňu“. Peniaze použijeme na kúpu rastlín a pomôcok pre realizáciu našich projektov. Pomôcť môžete aj v podobe rastlín, priesad alebo materiálov, ktoré budeme aktuálne potrebovať.

Máte nápad na výsadbu alebo chcete nám pomôcť? Kontaktujte nás.

Písať môžete na email semienkovna.snina@podnavychod.sk.
Momentálne budeme zbierať nápady na výsadby a realizovať ich koncom leta/začiatkom jesene, a to v prípade, že budeme mať zabezpečené rastliny a materiál na to potrebný.

Aké sú naše ďalšie plány?

V procese príprav je výsadba druhej časti pieskoviska pri našom bytovom dome. To sme navrhli ako okrasný záhon s trvalkami. Nie však obyčajný, ale tzv. motýlí. Budú v ňom totiž vysadené také rastliny, ktoré budú lákať svojou pestrosťou a vôňou opeľovače, najmä motýle. Jeho realizácia prebehne po odznení letných horúčav.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *